Coaching

Coaching – Czym jest

Coaching jest procesem, którego celem jest wzmacnianie w samodzielnym dokonywaniu zamierzonego celu, w oparciu o jego własne zasoby, potrzeby i wartości. Jest to relacja partnerska, w której coach służy wsparciem, nie doradza, nie ocenia, lecz finalnie to sami określamy ważne dla siebie cele, oraz tempo ich realizacji.

Proces coachingu składa się z sesji – spotkań dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klienta. Liczba i częstotliwość sesji zależy od oczekiwań Klienta

Coaching a inne formy wsparcia w rozwoju

Coaching opiera się na założeniu, że to Klient wie co jest dla niego najlepsze, zna odpowiedzi, na zadawane pytania. Potrzebuje jedynie profesjonalnego wsparcia w ustalaniu i osiąganiu celów, a nie porady. Coach towarzyszy nam w procesie rozwoju i zmiany, ale nie narzuca ich kierunku ani tempa.

Coaching nie jest doradztwem ani formą psychoterapii. Coach nie poucza, nie sugeruje rozwiązań. Nie narzuca Klientowi, co powinien zrobić. Dzięki takiemu podejściu coaching jest relacją partnerską i pozwala osiągnąć trwałe zmiany, gdyż wynikają one z głębokich potrzeb i wartości Klienta oraz nie są narzucone z zewnątrz. Coach skupia się na teraźniejszości i przyszłości Klienta.

Coach jest zobowiązany do zachowania całkowitej poufności.

Nasze procesy coachingowe uwzględniają indywidualne sesje treningowe prowadzone w terenie – bezpośrednio na spotkaniu z klientem

Coaching – Korzyści

  • Otrzymanie profesjonalnego wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów i osiąganiu własnych celów
  • Rozwój umiejętności i kompetencji kluczowych w karierze zawodowej i/lub w życiu osobistym.
  • Efektywniejsze wykorzystanie własnych zasobów (np. doświadczenia, kompetencji).
  • Większa samoświadomość, pewność siebie oraz poczucie własnej wartości.
  • Pozyskanie większej liczby zadowolonych klientów.